Til fagpersoner

Nok. er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi er også en fagressurs som tilbyr veiledning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Nok.- sentrene finnes over hele landet og samles om en felles faglig plattform og etiske retningslinjer for å sikre høy faglig kvalitet og et likeverdig tilbud. Våre faglige veiledere har høy kompetanse om seksuelle overgrep og lang erfaring i å snakke med utsatte. Derfor kan vi også tilby støtte og veiledning til fagpersoner som møter overgrepsproblematikk i sitt arbeid. Vi kan også bidra med kompetanseheving og opplysningsarbeid på feltet.

Nok. Bergen har flere ulike undervisningsprogram til barn og unge, og studenter i høyskole- og universitetsutdanning. Vi underviser også fagpersoner i kommunene. 

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med.

Eksempler på undervisning

Fagpersoner – Nyhetsbrev

Nyhetsbrev for fagpersoner og Nok. Bergens samarbeidspartnere. I dette nyhetsbrevet sender vi ut informasjon som kan være relevant for fagpersoner. Det kan også innebære invitasjoner til seminarer, fagdager og andre hendelser.

Felles informasjon fra Nok. Norge:

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash

Skriv til oss her

Invalid Email