Tilbud til barn under 18 år

Musikktilbud1_D53_2873

Samtaler for barn mellom over 12 år

Mange barn og unge opplever ulike utfordringer etter seksuelle overgrep. Det kan handle om kropp og seksualitet, venner, familie, hvordan håndtere situasjoner som trigger reaksjoner knyttet til opplevelsene deres, og hvordan mestre hverdagen. Mange lurer på hva som er normalt å føle og tenke, og lurer på hvordan de skal klare å regulere følelser på en bedre måte.

Formålet med samtalene er ikke behandling, men at vi skal skal ha en prosessorientert tilnærming på barnets premisser. Målsetting er å tilby psykoedukasjon og bearbeiding av traumer etter krenkelsen. Vi har egne ansatte med barnefaglig kompetanse som gir samtaletilbud til barn.

Nok. Bergen kan tilby samtaler for barn mellom 12 og 17 år innenfor disse rammene: 

  • Samtaletilbud ved Nok. Bergen skal alltid ses på som et supplement til øvrig hjelp/oppfølging, og ikke som hovedbehandling.
  • Barnet må selv ønske å bruke senteret
  • Overgrepene må være avdekket, og barnet bør enten ha vært i tilrettelagt avhør på Barnehuset, eller hatt avdekkende samtale i regi av barnevernet. Noen ganger er situasjonen slik at barn faller utenfor disse rammene. I slike tilfeller vil Nok Bergen ta en individuell vurdering på hvorvidt det er forsvarlig at barnet mottar tilbud fra Nok. Bergen, eller om vi kan bistå til at barnet får annen type hjelp.
  • Samtalene har en ramme og struktur som er individuelt tilpasset og som er avklart med eventuelle andre hjelpetilbud barnet har. Vi baserer oss på traumebevisst omsorg som tilnærming i møte med barn.
  • Oppfølging fra Nok. Bergen forutsetter samarbeid med foresatte/de som har daglig omsorg for barnet.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om samtaletilbudet for barn og unge.

Musikkgruppe for barn mellom 12 og 17 år

Nok. Bergen gir tilbud om musikkgruppe for overgrepsutsatte barn 12-17 år. Hensikten med gruppetilbudet er å skape en arena der barn som har opplevd seksuelle overgrep kan møte andre barn som også har opplevd seksuelle overgrep, men som først og fremst møtes for å spille musikk, være kreativ og ha det gøy. Man trenger ikke kunne noe om musikk fra før.

Musikk brukes både som terapeutisk metode i en bedringsprosess og som et regulerende tredje punkt. Det betyr at barn kan møtes uten krav om å snakke om opplevelsene sine eller dele noe de ikke er klare for. Fellesskap, vekst, kreativitet, lek, og regulering er nøkkelelementer i gruppen.

I musikkgruppen er fokuset et inkluderende og sosialt miljø. Barna får erfaring blant annet med:

  • Å spille et instrument
  • Bandspilling
  • Fremføring
  • Sangskriving
  • Innspilling

For å benytte seg av musikktilbudet for barn og unge gjelder de samme rammene som nevnt under samtaletilbud for barn.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om musikktilbudet for barn og unge.

Sammen finner vi veien videre.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Skriv til oss her

Invalid Email