Til utsatte

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet. Det er mulig å ta tryggheten tilbake. Vi tror deg og vi har troen på deg, også når du selv tviler. Hos oss kan du få hjelp fra erfarne fagpersoner med mye kunnskap. Med faglig trygghet, omsorg og personlig kompetanse hjelper vi deg å bearbeide det som er vanskelig.

Individuelle samtaler

I individuelle samtaler møter du en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og råd med andre som har vært i samme situasjon.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og ledet av en faglig veileder. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

 

Sosiale tilbud

Sosialt samvær kan i seg selv være et viktig verktøy for å mestre stress og psykososiale utfordringer. Nok. Bergen arrangerer ulike sosiale tilbud i løpet av året. Dette er alt fra sosiale samlinger på senteret, turer eller større arrangement. Informasjon om slike tilbud kommer på vår hjemmeside og i vårt nyhetsbrev.  Noen av våre sosiale tilbud er ledet av en faglig veileder ved senteret, andre tilbud er brukerstyrte. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet.

 

Andre tilbud

Nok. Bergen er utstyrt med et sanserom, som er tilrettelagt for å utforske alle våre syv sanser; lukt, syn, hørsel, smak, berøring, balanse og bevegelse. I sanserommet flytter vi oppmerksomheten fra det vanskelige og vonde til mestring og gode opplevelser. Dersom du er interessert i å teste sanserommet avtaler du med faglig veileder.

Vi har også musikktilbud på senteret. Musikk brukes som et verktøy til å jobbe med regulering og mestring, og til å skape nye muligheter for handling og opplevelser. Musikktilbudet ved Nok. Bergen består av ulike grupper. Sjekk kalenderen for å se hvilken gruppe som kan passe deg, og hør med din veileder. 

Senteret har også et eget atelier, der man har muligheten til å uttrykke seg kreativt sammen med faglig veileder. Dette tilbudet kalles "kreative samtaler". Her øver man seg blant annet på å være til stede i øyeblikket, og å bli kjent med egne følelser. Dersom dette høres interessant ut for deg, snakk med din veileder.

Vi ser deg

Senvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange, som ulike psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid. Vi tør å spørre og vi tåler å høre. 

Mennesker er forskjellige og har ulike behov. Vi setter derfor sammen det opplegget som passer best for deg. Noen ganger samarbeider vi med andre sentre og hjelpetilbud for å gi et tverrfaglig og helhetlig opplegg til alle som kommer hit. 

Nok. Bergen er tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

 

Hjelp til selvhjelp

Det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Noen ganger trenger man veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp. Det får du hos oss.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene og begynt å håndtere utfordringene du har i livet ditt. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i.

Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

 

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Skriv til oss her

Invalid Email