Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle utsatte for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte og brukere har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

 

Trenger du tolk?

Ta kontakt med oss for avtale.

 

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Senteret er tilrettelagt for rullestolbrukere. Heis er tilgjengelig.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Du vil alltid bli møtt av en ansatt før første samtale. I første samtale får du mer informasjon om senteret og tilgjengelige tilbud.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash