Til deg som er barn eller ungdom

Har du opplevd seksuelle overgrep eller er du bekymret for at noen du kjenner opplever det? Lurer du på hva du skal gjøre?

Fagperson?

Seksuelle overgrep er når noen lurer, truer eller tvinger andre til å være med på seksuelle handlinger. Her kan du se mer om hva seksuelle overgrep er:

ALLE voksne vet at det er ulovlig og straffbart å gjøre seksuelle handlinger med barn. Det finnes likevel noen voksne som kan finne på å lure, true eller tvinge barn til seksuelle handlinger.

Det er ALDRI barn sin skyld. Det er alltid den voksne sitt ansvar!

Visste du at det ikke bare er voksne som gjør seksuelle overgrep? Over halvparten av overgrep som skjer mot barn, er begått av andre barn eller ungdommer. Når noen barn/unge gjør dette, kalles det skadelig seksuell atferd. Da er det viktig at de som gjør det blir stoppet og får hjelp til å slutte å skade andre.

Visste du at det går an å bli utsatt for overgrep på nett? Fire av ti unge mellom 13 og 18 har mottatt dickpics/nakenbilder på sosiale medier. Mange blir presset, og noen ganger lurt til å dele bilder av seg selv. For noen pushes grensene, og man vet ikke hvordan man skal komme ut av det. Mange tør ikke å si ifra, fordi det er flaut, og fordi de tenker de var litt med på det. Hvis noen lurer, truer eller tvinger deg til å ta seksualiserte bilder eller film av deg selv og sende til andre, er dette ulovlig. 

Har du eller noen du kjenner opplevd seksuelle overgrep? Fortell det til en trygg voksen. 

Forteller du om seksuelle overgrep og opplever at du ikke får hjelp, ikke gi opp! Snakk med en annen trygg voksen - helt til du finner den voksne som hører på deg, tror på deg og hjelper deg.

Du kan også ringe Barnas alarmtelefon. Der sitter det trygge voksne og tar telefonen når barn ringer. Telefonnummeret til Barnas alarmtelefon er: 116111. Du kan også chatte med de voksne på Barnas alarmtelefon.

Film: Hemmeligheten

youtube-video-thumbnail

Film: Seksualitet

youtube-video-thumbnail
janko-ferlic-zHJ4ph3GRyg