Til deg som er barn eller ungdom

Seksuelle overgrep er når noen lurer, truer eller tvinger andre til å være med på seksuelle handlinger. Det er ulovlig og straffbart. Har du eller noen du kjenner opplevd seksuelle overgrep?

Første regel er å fortelle om det som har skjedd til en trygg voksen. Du vet best hvem som er en trygg voksen for deg. Det kan for eksempel være en forelder eller annet familiemedlem, helsesykepleier på skolen, en lærer eller trener.

En overgriper vil ofte lyve og komme med trusler for at barnet ikke skal tørre å fortelle om overgrepet, men det må du ikke bry deg om. Fortell alltid til en trygg voksen. Hvis du skulle oppleve å ikke få hjelp når du har snakket med en voksen, ikke gi opp! Snakk med en annen trygg voksen - helt til du finner den voksne som hører på deg, tror på deg og hjelper deg.

Du kan også ringe Barnas alarmtelefon. Der sitter det trygge voksne og tar telefonen når barn ringer. Telefonnummeret til Barnas alarmtelefon er: 116111. Du kan også chatte med de voksne på Barnas alarmtelefon. Det er også mulig å ringe til politiet eller barnevernet.

Her kan du se mer om hva seksuelle overgrep er:

Noen overgrep skjer mellom en voksen person og et barn. ALLE voksne vet at det er ulovlig og straffbart å gjøre seksuelle handlinger med barn. Det finnes likevel noen voksne som kan finne på å lure, true eller tvinge barn til seksuelle handlinger. 

Det er ALDRI barn sin skyld. Det er alltid den voksne sitt ansvar!

Det er ikke bare voksne som gjør seksuelle overgrep. Over halvparten av overgrep som skjer mot barn, er begått av andre barn eller ungdommer. Det er like ulovlig som overgrep som skjer mellom voksne og barn. Det er viktig at barn som utfører skadelig seksuell atferd blir stoppet og får hjelp og støtte til å slutte å skade andre. 

Visste du at det også går an å bli utsatt for overgrep på nett? Fire av ti unge mellom 13 og 18 år har mottatt dickpics/nakenbilder på sosiale medier. Mange blir presset, og noen ganger lurt til å dele bilder av seg selv. For noen pushes grensene, og man vet ikke hvordan man skal komme ut av det. Mange tør ikke å si ifra, fordi det er flaut, og fordi de tenker de var litt med på det. Hvis noen lurer, truer eller tvinger deg til å ta seksualiserte bilder eller film av deg selv og sende til andre, er dette ulovlig. 

Film: Hemmeligheten

youtube-video-thumbnail

Film: Seksualitet

youtube-video-thumbnail
janko-ferlic-zHJ4ph3GRyg