Til pårørende

Som pårørende til personer utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål, erfaringer og følelser som du har behov for å snakke om. Vi har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg, enten du er forelder, annet familiemedlem, partner eller venn.

Hos Nok. Bergen blir du som pårørende møtt med forståelse for krisen du står i. Mange pårørende har et stort behov for informasjon om vanlige reaksjoner etter overgrep, men like viktig er behovet for å snakke om hvordan det oppleves å være pårørende. Mennesker er forskjellige og har ulike behov. Vi setter derfor sammen det opplegget som passer best for deg. Noen ganger samarbeider vi på tvers av våre sentre og andre hjelpetilbud for å gi et tverrfaglig og helhetlig opplegg til alle som kommer hit. 

Vi er gratis tilgjengelig for alle som har behov for råd, veiledning og støtte. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed dersom du ønsker tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud. Vi er her for deg.

 

Individuelle samtaler

I individuelle samtaler får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer, og kompetanse på hvordan det er å være pårørende. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker. 

Partner- og familiesamtaler

Vi har også tilbud til familier eller par som ønsker å komme sammen til samtale. Støtte og gode relasjoner er av vesentlig betydning for mennesker som bearbeider seksuelle overgrep. Hos oss kan flere familiemedlemmer komme sammen til samtale. I samtaler med faglig veileder finner man sammen frem til styrker og ressurser hos den enkelte, som kan være viktige verktøy i selvhjelpsprosessen til den utsatte og pårørende. 

Det samme gjelder i partnersamtaler. Partneren vår er for de fleste den viktigste personen vår i voksenlivet. Å være partner til en person utsatt for seksuelle overgrep kan være krevende, spesielt hvis vanskene varer over tid og ikke minst fordi en selv er følelsesmessig sterkt berørt. Men du kan også oppleve det som svært givende. Som partner og pårørende kan du være en veldig viktig støtteperson. 

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre pårørende. Mange opplever at det er fint å kunne fortelle sin historie og dele erfaringer med andre som har vært i samme situasjon. Da erfarer mange at deres reaksjoner er normale. I grupper vil pårørende kunne treffe andre som kanskje har kommet lengre i prosessen i motsetning til de som står midt i krisen. Vår erfaring er at disse gruppesamtalene kan gi mye håp.

Alle våre gruppetilbud er ledet av en faglig veileder ved senteret. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

kulli-kittus-KQfxVDHGCUg-unsplash

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.
Vennligst kryss av captcha'en for å verifisere at du ikke er en robot.