Illustrasjon fra klasserom

Forebyggende undervisning for 6. trinn

Mange voksne synes det er vanskelig å snakke med barn om seksualitet, men barn trenger en arena der trygge voksne tar opp dette temaet. Snakkes det ikke om seksuell utvikling og sunn seksualitet, blir det også vanskelig å snakke om seksuelle overgrep. Ved å kjenne til det sunne og friske vil barn lettere kunne identifisere grenseoverskridende relasjoner eller handlinger.

Nok. Bergen har et forebyggende undervisningsopplegg for 6. trinn i grunnskolen om temaet seksuelle overgrep. Undervisningen er kvalitetssikret av Barnehuset i Bergen og RVTS vest. Tema i undervisningen:

  • Gode og vonde berøringer
  • Gode og vonde følelser
  • Kroppen vår og private områder
  • Seksualitet
  • Hva er seksuelle overgrep?
  • Seksuelle overgrep på internett
  • Porno
  • Gode og vonde hemmeligheter
  • Trygge voksne
  • Hvordan være en god venn hvis noen forteller om overgrep

Undervisningen er et samarbeid mellom den enkelte skole og Nok.Bergen. Undervisningen går over to timer og blir ledet av to faglige veiledere ved Nok. Bergen. Kontaktlærer og helsesykepleiere er til stede. Undervisningen er dialogbasert, og elevene og de voksne sitter sammen i en sirkel. Etter undervisningen vil helsesykepleier være tilgjengelig for elevene dersom noe har berørt dem i undervisningen. Eventuelle saker som da kan komme frem blir håndtert i tråd med skolens rutiner i samarbeid med lærer og helsesykepleier ved den enkelte skole.

Fagpersoner – Nyhetsbrev

Nyhetsbrev for fagpersoner og Nok. Bergens samarbeidspartnere. I dette nyhetsbrevet sender vi ut informasjon som kan være relevant for fagpersoner. Det kan også innebære invitasjoner til seminarer, fagdager og andre hendelser.

Felles informasjon fra Nok. Norge:

max-goncharov 1mb-E77RZ6HJ0i8-unsplash

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.
Vennligst kryss av captcha'en for å verifisere at du ikke er en robot.