Laster Arrangementer
Temakveld for pårørende

AVLYST: Temakveld for pårørende

7 mars / 18:00 - 20:00

Vi ønsker hjertelig velkommen til temakveld for pårørende. Du definerer selv om du er en pårørende. Du kan f. eks være partner, forelder, søsken, en god venn, kollega eller annet familiemedlem.

På temakvelden møtes pårørende i fellesskap med andre. Faglige veiledere Lillian og Bettina vil snakke om vanlige reaksjoner etter overgrep og vanlige reaksjoner blant pårørende. Vi har fokus på hvordan du kan ta vare på deg selv og samtidig være en støtte for den utsatte.

Temakvelden er åpen både for brukere (over 18 år) ved Nok. Bergen og for personer utenfor senteret.

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: Onssdag 6.3 kl. 15.00
  • Påmelding skjer via SMS til 908 53 569. Oppgi ditt navn, navn på arrangement («Temakveld for pårørende») og navn på faglig veileder, dersom du er bruker ved senteret. Du får en bekreftelse via sms på at meldingen din er mottatt.
  • Etter påmeldingsfristens utløp: Du får bekreftelse eller avslag på SMS.
  • Hvis du senere ser at du må avlyse hadde vi satt stor pris på om du kunne sendt oss en SMS om dette slik at andre kan få plassen din.

Vi må informere om at det er begrenset antall plasser og at noen kan risikere å bli avvist dersom det blir fullt.

Påmeldingslister med navn og telefonnummer blir oppbevart trygt og slettet etter 30 dager.