Nok-debatt

Et uløst samfunnsproblem

Rundt en halv million kvinner i Norge har blitt voldtatt én gang i livet.

Hvis en halv million mennesker i Norge hadde vært utsatt for en naturkatastrofe, ja da hadde vi jaggu meg gjort no’.

Dette kloke sitatet kom fra stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) i Familie- og kulturkomiteen, under Nok. Norges debatt om Voldtektsutvalgets ferske NOU.

Utredningen viser at til tross for at voldtekt og andre former for seksuell vold omtales som prioriterte områder for regjeringens politikk, har ikke myndighetene lykkes med å forebygge eller bekjempe voldtekt i Norge. Utvalget mener voldtekt som samfunnsutfordring og folkehelseproblem er underkommunisert, og i liten grad prioritert i fordelingen av offentlige ressurser.

“Det verste som kan skje med denne NOU-en her er at den havner i skuffen”. Et annet klokt sitat fra Kathy. 

Konsekvensene av et seksuelt overgrep er mye større enn det den vanlige nordmannen i gaten forstår.

Personer som har vært utsatt for overgrep får ofte en rekke andre somatiske symptomer og lidelser. Særlig gjelder dette overgrep som ikke bearbeides på en ordentlig måte. For mange er det umulig å fortsette i jobb. Skjer overgrepet i ung alder, kan det gå ut over skolegangen. Hvem klarer å mestre eksamen og viktige skoleoppgaver, når kroppen og hodet er full av vonde sår og traumer?

De pårørende, ofte en glemt gruppe, har det også vanskelig. Mange pårørende opplever at det ikke er plass til dem i hjelpeapparatet – det er jo ikke dem som er direkte berørt. Samtidig er det ikke alltid lett å forklare til omgangskretsen hvorfor man trekker seg unna eller ikke har ork til å møtes. Seksuelle overgrep er ikke et tema man lett bringer opp i samtalen under jobblunsjen.

Summen av dette er at overgrep koster samfunnet vanvittig mye penger. Som NOU-en stadfester: voldtekt er et uløst samfunnsproblem.

Det fokuseres ofte på enkelthistorier når man snakker om seksuelle overgrep. Det skrives saker i media om jente (17) som er voldtatt på vei hjem fra byen. Om gutt (4) misbrukt i barnehagen. Om mann (63) som ble misbrukt av far gjennom oppveksten. Dette er viktige historier. Vi må samtidig passe oss for at ikke det helhetlige bildet blir underkommunisert. Det store omfanget. Vi snakker blant annet om en halv million norske kvinner.

Vi vet at voldtektstallene øker. Konsekvensene av overgrep hører vi om hver eneste dag i samtalerommene våre. Etter russetiden og fadderuken merker vi stor økning i henvendelser fra unge kvinner. Det gjør oss trist og forbannet.

Den aller viktigste jobben vi som samfunn kan gjøre er å forebygge forekomsten av nye seksuelle overgrep. Mangel på god nok kunnskap er det største hinderet for å hjelpe utsatte for vold og overgrep. 

Vi må tørre å spørre og tåle å høre.

Skriv til oss her

Invalid Email