Valg

Valg av brukerrepresentant for 2024 og 2025

Tiden har kommet for å velge brukerrepresentant for årene 2024 og 2025. Vi har fire flotte kandidater dere kan velge mellom. Brukernes stemme er viktig og verdifull, og vi håper på høy valgdeltakelse. Fristen for å stemme er onsdag 14. februar klokken 15. Godt valg!

Kandidatene som stiller til valg er Eugene Sebastian (sittende brukerrepresentant), Sara Heiervang, Siri Dervo og Naysha Monét. Etter presentasjonen av kandidatene finner du informasjon om hvordan du stemmer.

Eugene Sebastian
36 år fra Bergen
Barne- og ungdomsarbeider på Ny-krohnborg skole

1. Hvorfor stiller du til valg?
Jeg ønsker å bidra til utviklingen av senteret. Som bruker kjenner jeg godt til betydningen av tilbudet, og jeg synes det er viktig å synliggjøre tilbudet og bryte tabu i offentligheten. Jeg har fått mye hjelp her, og jeg ønsker å hjelpe tilbake. Det er et veldig kjekt styre å være en del av, med gode, løsningsorienterte folk.

2. Hva synes du er viktig å løfte i styret?
Det er helt opp til brukerne. Som brukerrepresentant er man et talerør for dem. Jeg er ikke redd for å ta opp ting.

3. Hvordan vil du være tilgjengelig for andre brukere?
Jeg er tilgjengelig på telefon og e-post, og kan gjerne stille i person på senteret dersom noen ønsker å treffe meg. Dersom jeg blir valgt, oppfordrer jeg brukere til å komme med sine ønsker og behov. Ingen henvendelse er for liten, og ingen saker for dumme. Det verste man kan få er et nei.

Siri Dervo
28 år fra Øystese
Sykepleier på Haukeland universitetssjukehus og masterstudent i sexologi

1. Hvorfor stiller du til valg?
Jeg ønsker å være med på prosessen med å forme utviklingen til Nok. Bergen, og jeg liker å se hva som skjer i kulissene. Jeg har lang erfaring med ulike tillitsverv, og er komfortabel i den rollen. Jeg synes det er fint å kunne bruke min egen stemme og ikke minst videreformidle erfaringer fra andre. Jeg er ikke redd for å si ifra til styret dersom brukere ytrer behov for endring.

2. Hva synes du er viktig å løfte i styret?
Jeg synes det er viktig å øke synligheten til Nok. Bergen. Jo flere som vet om senteret, jo bedre. Jeg ønsker også at det skal bli lettere for helsepersonell å få de riktige verktøyene til å snakke om seksuelle overgrep. Det er viktig for meg å lytte til andre brukere og være et medium for dem.

3. Hvordan vil du være tilgjengelig for andre brukere?
Jeg vil være tilgjengelig på e-post og telefon, og er ellers fleksibel. Dersom noen ønsker å treffes i person, så kan jeg stille opp på senteret. Det er viktig å understreke at alle har muligheten til å være anonyme.

Sara Heiervang
29 år fra Bergen
Lege på Haraldsplass diakonale sykehus

1. Hvorfor stiller du til valg?
Jeg stiller til valg fordi jeg tror jeg kan gjøre en forskjell. Jeg har mye engasjement og giv rundt saken, og er opptatt av at Nok. Bergen skal være et best mulig senter for brukerne og nå ut til flest mulig. Jeg har vært en del av en gruppe på senteret i snart et år, og har fått et godt innblikk i hva slags behov man har som bruker.

2. Hva synes du er viktig å løfte i styret?
Jeg vil selvsagt ta opp saker på vegne av alle brukere som kontakter meg, men jeg har også noen egne hjertesaker. 1: Ekstra støtte og veiledning rundt rettssak, slik at man er best mulig forberedt. 2: Større satsing på sosiale medier, for å nå ut til enda flere. Jeg tror også det er viktig å øke kjennskapen blant leger. 3: Veiledning til hvordan vi brukere kan bruke engasjementet vårt på en konstruktiv og god måte. Vi er sterkere sammen og kan få til mye bra.

3. Hvordan vil du være tilgjengelig for andre brukere?
Jeg vil være tilgjengelig påtelefon, e-post og på instagram @sårbarhetslegen. Ved behov kan jeg stille opp på senteret. Det er viktig for meg å være en synlig brukerrepresentant.

Naysha Sonét
25 år fra Bergen
Kunstner, danser og selvkjærlighetscoach

1. Hvorfor stiller du til valg?
Jeg ønsker å bruke det jeg har opplevd til noe positivt og gjøre en forskjell. Jeg synes det virker veldig spennende å delta på styremøter, se hvordan bedriften drives og være med på utviklingen av senteret fra innsiden.

2. Hva synes du er viktig å løfte i styret?
Det viktigste for meg er å fremme og kjempe for andre brukeres saker. Jeg er ikke redd for å ta ordet i styret og engasjere meg på vegne av andre. Jeg er en aktiv deltaker i gruppetilbudene på senteret, og ønsker et enda sterkere fokus på disse. Helst ønsker jeg at gruppene går over lengre tid. Gruppetilbudet har hjulpet meg enormt mye i bearbeidingsprosessen, og jeg kjenner meg mindre alene på grunn av det gode samholdet. Jeg ønsker også at flere skal få kunnskap om seksuelle overgrep og konsekvensene av det. Derfor vil jeg jobbe for større synlighet rundt Nok. Bergen. Jeg ønsker også å engasjere andre brukere til å ta større del i utviklingen av senteret.

3. Hvordan vil du være tilgjengelig for andre brukere?
Det første jeg tenker på er emosjonell tilgjengelighet. Jeg elsker å lytte til andre, og vil gjerne være en støtte. Jeg synes brukernes stemmer er viktige. Jeg er tilgjengelig på telefon, e-post og kan gjerne stille opp på senteret.

Stemmegivning

Alle registrerte brukere ved Nok. Bergen kan stemme over kandidatene. Fristen er onsdag 14. februar kl. 15.00. Valget er anonymt, og valgsystemet lagrer ingen informasjon om deg eller hvem du har stemt på.

Hvordan stemmer jeg?

  1. Kontakt oss på post@nokbergen.no, telefon 55 90 49 90 eller send en sms til 908 53 569 for å få en unik innloggingsnøkkel. Vi svarer på e-post og telefon på dagtid.
  2. Gå til denne adressen for å stemme. Tast inn nøkkelen du fikk (kun små bokstaver).
  3. Klikk på den kandidaten du ønsker å stemme på.
  4. Klikk på knappen «Lever besvarelse» nederst til høyre.

Skriv til oss her

Invalid Email