priscilla-du-preez-LxEsi17Au6U-unsplash (1)

Er du vår nye brukerrepresentant?

Nok. Bergen har et styre som består av en representant for brukerne av senteret, en representant for de ansatte, en politisk utnevnt styreleder, en fagrepresentant med relevant praksis og en representant oppnevnt av andre bidragsytere. Daglig leder ved senteret er med som referent. Det er styret som former Nok. Bergens utvikling og videre drift.

Nå skal det velges ny brukerrepresentant for årene 2024 og 2025. Brukernes stemme er viktig og verdifull. Kompetansen og erfaringen brukerne har rundt bearbeiding av seksuelle overgrep og bruk av senterets tilbud er et helt sentralt perspektiv i styret. Brukerrepresentanten blir brukernes talerør inn mot styret og ansatte. Du må kunne delta på 4-5 styremøter i året, og være tilgjengelig på e-post og telefon fra andre brukere.

Ønsker du å representere brukerne i styret, er du velkommen til å melde ditt kandidatur. Er du nysgjerrig men litt usikker på om dette er noe for deg, ta gjerne kontakt for en prat. Når fristen har gått ut vil daglig leder ta kontakt med de aktuelle kandidatene for en mer detaljert prat om hva rollen innebærer. Det er brukerne som stemmer over kandidatene. Den som får nest flest stemmer blir vararepresentant.

Du kan melde ditt kandidatur ved å sende e-post til post@nokbergen.no eller gi beskjed til en av de ansatte på senteret. Frist: fredag 5. januar 2024.

Håper du har lyst til å engasjere deg i det viktige styrearbeidet!

Vanlige spørsmål:

1. Hvem kan stille som kandidat til valget?

Alle registrerte brukere over 18 år kan stille som kandidat til valget.

2. Kan jeg være anonym som brukerrepresentant?

Brukerrepresentantens navn og bilde presenteres på våre nettsider og årsrapport. Du må derfor være villig til å stå fram med navn og bilde.

Skriv til oss her

Invalid Email