Musikkskriving

Mestring gjennom musikk

Visste du at det er klare sammenhenger mellom musikk og helse?

 Er du nysgjerrig på hvordan musikk kan brukes i en selvhjelpsprosess?

På Nok. Bergen brukes musikk som et verktøy til å jobbe med regulering og mestring, og til å skape nye muligheter for handling og opplevelser. Ikke minst kan musikken hjelpe til med å uttrykke følelser. 

“In my picture, I see this girl. And I know her. I know she’s me. She was before, and I am after. We met just once, in a moment of terror”

Linjen over er hentet fra en låt skrevet av Linn, en av brukerne ved senteret som benytter seg av musikktilbudet. Hun deltar både i grupper og enesamtaler på musikkrommet. Sammen med musikkterapeut Nathan bruker hun musikken aktivt i sin bearbeidingsprosess. Linn ønsker også å hjelpe andre gjennom tekstene sine. Gi dem håp. Låten, som har fått nettopp tittelen A Jar of Hope, er spilt inn og tilgjengelig på Spotify.

“She’s in the mirror, but she’s not me. She’s in the past, I am the future.”

– Det er mye skam forbundet med seksuelle overgrep. Gjennom musikken håper jeg å få frem at ingen skal skamme seg over det de har opplevd. Jeg vet at man kan føle seg liten, men det er mulig å komme seg videre. Det trenger ikke ta over livet helt.

Linn

Linn forteller at musikkrommet på senteret er et behagelig og trygt rom å være i, som samtidig gir energi og påfyll.

Har jeg en tung dag, merker jeg at humøret løftes med det samme når jeg kommer til musikkgruppen. Særlig rytmeøvelsene gir mye energi, trygghet og glede. Det er også fint å kjenne på fellesskap og samhørighet.”

Linn

Finne trygghet i seg selv

Aktiv bruk av musikk i en selvhjelpsprosess kan bidra til å redusere angst og depressive symptomer, og gi økt motivasjon. På Nok. Bergen er brukerinvolvering og samarbeid viktig i musikktilbudet. Vår musikkterapeut Nathan tar utgangspunkt i brukernes egne musikalske interesser og forutsetninger for å kunne jobbe med utfordringer på en best mulig måte. Linn hadde ingen forkunnskaper innen musikk da hun startet i musikktilbudet.

Musikk er noe de aller fleste av oss har en relasjon til. Vi tar gjerne musikk, og relasjonen vi har til musikk, litt for gitt. Men faktum er at musikk inneholder en oppskrift for utvikling som alle mennesker trenger. For eksempel viser studier at babyer trenger vugging, trygghet, tonal og melodiøs kommunikasjon, og en repetisjon av kroppslige og sanselige erfaringer, for å finne trygghet i seg selv og verdenen. Det er viktige faktorer for å føle seg sett og ivaretatt. 

Nathan

Grupper, band og sosiale aktiviteter er en viktig del av musikktilbudet. På Nok. Bergen tilbys det ulike grupper som varierer fra hvert halvår. Tanken er å skape fellesskap og ha takhøyde for både lyd og ulyd. Vi dyrker musikaliteten ut fra der hver enkelt “er”. I musikken er man sammen om å forme innholdet og tilbudet.

Her bygges det tillit og trygghet i forhold til andre, og vi skaper rom for å kunne prøve og feile. Fokuset er å skape musikk sammen; det handler ikke om de vanskelige historiene. Musikken regulerer oss i øyeblikket, men skaper også muligheter for mestring, nye opplevelser og erfaringer. Man er sammen med andre som deler samme type utfordringer og erfaringer, og like ønsker for fremtiden.

Nathan

Skriv til oss her

Invalid Email