Marius

Et sterkt og inspirerende møte

Denne uken hadde Nok. Bergen besøk av Marius Bråtelund, som tok oss med på en sterk, vond og inspirerende reise gjennom foredraget “Fra krenkelse til håp”. Marius har hatt en utrygg barndom preget av vold og seksuelle overgrep utført av faren. Hverdagen besto av trusler, strenge regler og en konstant frykt for nye overgrep. Samtidig opplevde Marius å ikke bli sett. Da han endelig, etter 16 år, fortalte en voksen at pappa slo ham, ble han ikke trodd. 

Heldigvis traff Marius til slutt trygge voksne som trodde på ham og ønsket å hjelpe ham. Som 18-åring fortalte han for første gang om de seksuelle overgrepene. Faren ble anmeldt og har sonet straff i fengsel. Marius har vært gjennom omfattende behandling. Nå vier han tiden sin til hjelpe andre, ved å bryte tabuer og fortelle om seksuelle overgrep blant gutter.

I ni år har Marius reist rundt og delt sin historie. Det startet med en invitasjon fra familieterapeut Øivind Aschjem om å bli med i en dialog for ansatte i Porsgrunn kommune. Øivind og Marius ble kjent på behandlings- og kompetansesenteret Alternativ til vold. Familieterapeuten skjønte at Marius hadde kloke betraktninger og en egen evne til å sette ord på opplevelsene sine. Foran en fullsatt kinosal i Porsgrunn fikk Marius fortalt sin historie.

– Det ble en meningsfull samtale, der jeg kunne bruke min historie til å normalisere seksuelle overgrep blant gutter og bryte tabu. Det skjer oftere og nærmere enn man tror. Jeg fikk fortalt hvordan det var å vokse opp i et utrygt hjem, med vold i nære relasjoner. Jeg vil vise andre gutter og menn at det ikke er flaut å si ifra; det er helt nødvendig.

Samtalen i Porsgrunn ga ham mye, og Marius kjente at dette var noe han ville fortsette med. Han reiste sammen med Øivind et par år, og etter hvert fikk han forespørsler om å holde foredrag alene. Og denne uken var han hos oss. 

I foredraget snakker Marius om hvordan det er å vokse opp i et utrygt hjem. Deretter får vi vite hvordan han kom seg ut av den voldelige hverdagen, hvordan behandlingsreisen har vært, og hvilke senskader vold og seksuelle overgrep kan føre til. Han forteller om konsekvensene ved en utrygg og voldelig barndom, og hvordan overgrepene påvirker forholdet til andre i familien. Til tross for svært sterke og vonde inntrykk, klarer Marius å inspirere og gi håp til alle som hørte på.

– Jeg forteller mye om hvilken behandling som funket for meg, og ikke minst om hva jeg kunne trengt av de voksne som var rundt meg som barn. Lærere og helsesykepleiere som så den stille og sjenerte gutten, men som ikke stilte de nødvendige spørsmålene. Jeg burde blitt sett mye tidligere. Jeg burde kjent meg trygg mye tidligere. Men det finnes håp.

Etter ni år med reiser, samtaler og møter med andre mennesker, merker Marius en endring i fokuset på seksuelle overgrep hos ansatte i skolen og barnehage. Det legges et større fokus på overgrep i studiene. Og tilbakemeldingene han har fått disse årene, inkludert fra salen hos Nok. Bergen, levner ingen tvil om viktigheten og betydningen av hans ord, hans historie.

– Det er fint å se hva min stemme kan føre til.

Skriv til oss her

Invalid Email