Musikktilbud header 0922

Musikktilbud – Grupper vår 2023

Har du lyst til å prøve deg litt på et instrument, eller kanskje lære deg å spille et? Kanskje du har lyst til å spille/synge sammen med andre i et band-lignende sammenheng?

Eller kanskje du har lyst til å prøve et tilbud som bygger opp din musikkinteresse som en ressurs for bedring?

Musikk anvendes som verktøy til å jobbe med regulering og mestring, og å skape nye handlingsmuligheter og opplevelsesmuligheter. Den kan for eksempel brukes til å jobbe med å skape muligheter for mestring i egen selvhjelps-prosess, regulering i det sosiale, å uttrykke følelser, m.m.

Musikktilbudet ved Nok. Bergen består av tre uavhengige  grupper og er tenkt til å skape fellesskap og ha takhøyde for både lyd og ulyd, samt å dyrke musikaliteten ut fra der hver enkelt “er”. I musikken er vi sammen om å forme innholdet og tilbudet.

Musikktilbudet finner i utgangspunktet sted hver torsdag. Se kalenderen vår for nøyaktige datoer og klokkeslett for de ulike gruppene:

Nybegynnergruppe

Nybegynnergruppe i musikk er et tilbud som vil foregå hver uke. Dette er for deg som har lyst å prøve et tilbud som bygger opp under din musikkinteresse, som en ressurs for bedring.

Rytmegruppe

I rytmegruppen lærer vi at det er trygt å bruke kroppen i et trygt lydbilde og en trygg gruppe. Kroppen koordineres på en uhøytidelig måte til rytmer, improviseringer og lek, som:

  • Rytmelek og rytmesteg
    Rytmeegg, klappelek og av og til litt dansesteg.
  • Trommer
    Djemberytmer og trommelek.

Rytmer brukes som redskap inn i en egen selvhjelps-prosess. Vi jobber med rytmer i ulike former som skal romme det sosiale og ha takhøyde for både takt og utakt. Forskning viser at å bruke rytmer skaper nye baner mellom høyre og venstre hjernehalvdel, som igjen kan gi økt kontakt med egen kropp.  

Samspillsgruppe

Samspillsgruppen er for deg som har lyst å spille/synge sammen med andre i et band-lignende sammenheng, eller bare komme og høre på. I motsetning til nybegynnergruppen er kriteriene litt mer fokusert på å være med og skape musikk, og gode opplevelser i et fellesskap.  

Vi har fokus på at musikkmiljøet er et levende miljø der man kan komme å være seg selv, sette seg selv nye mål, bygge på ressurser og utfordre seg selv med musikk som et verktøy.

Du trenger ingen forkunnskap for å være med, men i samspillgruppen vil fokuset være mer på å spille sammen enn på opplæring i instrumenter.

Velkommen!  

Vi gleder oss til å se dere!

Hilsen Nathan og Agatha

Åpent for: Utsatte

Påmelding: Ingen

Skriv til oss her

Invalid Email