Anne Merete Ødven

Ny daglig leder ved Nok. Bergen

Grace har hatt stor betydning for utviklingen av vårt senter, og nå er stafettpinnen videreført til vår nye daglige leder, Anne Merete Ødven.

Anne Merete ble ansatt som faglig leder for snart 2 år siden, og skal nå føre senteret inn i en ny tid. 

Anne Merete er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bergen. Hun har lang arbeidserfaring fra kommunal og statlig sektor, både som leder og som fagansvarlig. Anne Merete er opptatt av sosiale forskjeller og utenforskap i vårt samfunn. Anne Merete har alltid jobbet innenfor fagfelt som rus, psykisk helse, kriminalitet, flyktningfeltet og barnevern, og hun sier at det hun har lært mest av i sitt arbeidsliv er møter med mennesker som deler sine livserfaringer.

Anne Merete ønsker at Nok. Bergen  skal være et godt sted å komme til, der man kan få hjelp og støtte i en fase der man har behov for bearbeide vanskelige hendelser. Ved å lytte, lære og forstå de menneskene vi møter med bakgrunn i deres opplevelser blir vi bedre som fagpersoner, og vi kan bruke den kunnskapen i vårt viktige forebyggende arbeid.

Vi er svært   glade for at Anne Merete takket ja til sin nye stilling, og klare for å ta fatt på nye utfordringer sammen med henne.

Skriv til oss her

Invalid Email