Grace 1

Takk til Grace Ellen Gjuvsland

Fredag 29. april 2022 hadde Nok. Bergen en offisiell avslutning for daglig leder Grace Ellen Gjuvsland. Sentrale samarbeidspartnere var da samlet med styret og ansatte i Nok. Bergen sine lokaler.

Grace har vært daglig leder ved senteret i 10 år og har i denne tiden utviklet og ekspandert senterets drift, både organisatorisk og faglig. Det var derfor mange som trakk frem hennes engasjement i sine taler denne dagen.

Grace Ellen Gjuvsland og Rune Bakervik

Ordfører Rune Bakervik takket på vegne av Bergen kommune for at senteret har gitt forebyggende undervisning til alle barn på 6. trinn i mange år, og at denne kompetansen nå er blitt overført til kommunen selv. Han pekte på viktigheten av at seksuelle overgrep blir tatt på alvor med kontinuerlig forebygging, da vi i dag vet at dette representerer et stort folkehelseproblem.

Grace Ellen Gjuvsland og Ingvild Thorkildsen

Leder for Nok. Norge Ingvild Thorkildsen takket for Grace sitt store engasjement i arbeidet for et helhetlig tilbud ved Nok.-sentrene på landsbasis, via sin deltakelse i styret for Nok. Norge. Både styret i Nok. Bergen ved styreleder Mariann Fossum og de ansatte ved Anne Magnus takket Grace for hennes store arbeidsinnsats for senterets drift – og for saken seksuelle overgrep.

En av gavene var et arbeid spesiallaget for Grace av gatekunstneren JOY

Grace Gjuvsland overtok som daglig leder i 2012 etter Bente Bartz-Johannessen som etablerte senteret i 2002. Grace har i sin tid utviklet senteret slik at det i dag har sine fasiliteter i lyse og utvidede lokaler i Bergen, med 20 ansatte og 3 filialer på Stord, Voss og i Kvam. Hun ble takket av med musikk og sang fra representanter for musikktilbudet. Et tilbud hun startet opp, ledet av musikkterapeut.

Vi ønsker henne alt godt i årene som pensjonist!

Skriv til oss her

Invalid Email