Photo by Patrick Schneider

Temakveld 19.5 – Rettigheter ved anmeldelse av seksuelle overgrep

Vil du vite mer om hvilke rettigheter du har i forbindelse med å anmelde seksuelle overgrep? Mange tenker på å anmelde, men har gjerne spørsmål rundt dette.

Vi vil derfor i samarbeid med Sonja Auestad ved Støttesenter for kriminalitetsutsatte (link) invitere til en informasjonskveld torsdag 19.5.22. kl. 17.30 -19.30

Tema vil her være brukeres rettigheter i forbindelse med straffesak. 

Hvordan går en frem når en vurderer om en skal anmelde? 

Hvilke rettigheter har jeg? Har jeg krav på erstatning, hva gjør jeg da, hvem kan hjelpe meg ? 

Det vil bli lagt opp til mulighet for å stille spørsmål underveis.

 

Påmelding

For å kunne være med må du melde deg på, med frist 18.5 kl 15.00.

  • Påmelding skjer kun via SMS til tlf. 9085 3569. Oppgi navn på arrangement («Temakveld 19.5»).
  • Du får bekreftelse eller avslag på SMS. Ikke kom på aktiviteten uten at du har fått en bekreftelse om plass på SMS.
  • Hvis du senere ser at du må avlyse hadde vi satt stor pris på om du kunne sendt oss en SMS om dette slik at folk på venteliste evt. kan få plassen din.

Vi må informere om at siden det er begrenset antall plasser kan noen risikere å bli avvist dersom det blir fullt.

Påmeldingslister med navn og telefonnummer blir oppbevart trygt og slettet etter 30 dager.

Åpent for: Utsatte og deres pårørende

Skriv til oss her

Invalid Email