valg_2022_header2_mNavn

Valg av brukerrepresentanter 2022-2023 – Presentasjon av kandidater

Det skal nå velges nye brukerrepresentanter for de to neste årene (2022 og 2023). Mer informasjon om hva det innebærer å være brukerrepresentant finner du i denne artikkelen.

Kandidatene som stiller heter Tale Boland (gjenvalg) og Eugene Sebastian. Slik presenterer de seg selv:

Tale Boland

Tale Boland

35 år fra Tysnes.

Jeg er gift og har en gutt på to år, og jobber som prosjektingeniør i Bergen.

Jeg kom til senteret for første gang for 15 år siden, og har siden da benyttet meg av flere av de gode tilbudene senteret har. Jeg har fått uvurderlig hjelp og støtte på veien, og har vært veldig glad for å kunne gi litt tilbake i rollen som brukerrepresentant. Derfor stiller jeg til gjenvalg – jeg ønsker å bidra til at Nok. Bergen skal være den beste ressursen det kan være for alle som trenger senteret.

Eugene Sebastian

Eugene Sebastian

34 år fra Bergen.

Jeg stiller til valg som brukerrepresentant for Nok. Bergen. Jeg har jobbet som barne- og ungdomsarbeider på Ny-Krohnborg skole de
siste 10 årene. Er styreleder i Ny-Krohnborg IL siden 2017 og har sittet i styret i forskjellige roller siden 2007.

Jeg vil gjøre mitt beste for at vi brukere skal få de aktivitetene, kursene, hjelpen og samtalene vi ønsker. Jeg har vært bruker av senteret i 2 år snart. Har da brukt enesamtale og deltatt på foredrag og kurs. Jeg har og vært med å arrangere fotball treff i høst og vil fortsette med dette i år også. Den hjelpen jeg har fått på senteret har jeg ikke fått andre plasser og det har vært viktig for meg og mine nærmeste. Jeg ønsker å kunne gi noe tilbake, og å være enda mer medvirkende i det arbeidet senteret skal legge ned de neste årene.

Stemmegivning

1. Hva er perioden for stemmegivning?

– Det er mulig å avgi stemmer frem til og med torsdag 3. februar kl. 15.30.

2. Hvem kan stemme?

– Alle som er registrert som bruker ved Nok. Bergen

3. Hvordan stemmer jeg?

  1. Ta kontakt med oss på post@nokbergen.no eller telefon 5590 4990 for å få en unik innloggingsnøkkel
  2. Gå til denne adressen for å stemme. Tast inn nøkkelen du fikk (bare STORE bokstaver).
  3. Klikk på den kandidaten du ønsker å stemme på
  4. Klikk på knappen «Lever besvarelse» nederst til høyre
  5. Ferdig

4. Anonymitet

Valgsystemet lagrer ingen informasjon om deg. Vi har heller ikke muligheten til å finne ut hvilken stemmegiver som har stemt på hvilken kandidat.

Bruken av unike nøkler er nødvendig hovedsaklig for å sikre at det bare er brukere av senteret som stemmer, at de bare får stemt 1 gang og at de forblir anonyme.

5. Kunngjøring av resultat

Resultatet vil bli kunngjort på vår hjemmeside, i nyhetsbrevet vårt og i andre kanaler like etter perioden for stemmegivning er over.

Skriv til oss her

Invalid Email