Illustrasjon fra klasserom

Undervisning for 6. trinn – Kort oppdatering

Litt status og statistikk

Nok. Bergen har siden 2012 undervist alle 6. klasser i skolene i Bergen kommune om seksualitet og seksuelle overgrep. Undervisningen har som mål å skape trygghet og gi kunnskap til barn og dermed kunne virke forebyggende for å bli utsatt og utsette andre for seksuelle overgrep. Fra 2017 har også 6.-klassingene på Askøy, i Øygarden og Gulen fått denne forebyggende undervisningen. 

I 2020 underviste Nok. Bergen 83 6.klasser, totalt 1467 barn og 189 voksne. Første kvartal i 2021 har vi undervist 67 klasser, 1220 barn og 160 voksne. Vi erfarer at behovet er stort og flere kommuner i Hordaland  etterspør undervisning fra oss.

Skriv til oss her

Invalid Email