Laster Arrangementer
Temakveld

Temakveld: Informasjon om rettssystemet i samarbeid med politi og kontoret for kriminalitetsutsatte

1. november 2023 / 18:00 - 20:00

Velkommen til temakveld på Nok. Bergen, der vi tar for oss ulike temaer knyttet til rettssystemet. I tillegg til vår egen Kjersti Opdahl har vi invitert med oss Sonja Auestad fra Støttesenteret for kriminalitetsutsatte og Trude Eiane Vatne fra Vest politidistrikt.

Rådgiver Sonja Auestad har erfaring med å bistå i sedelighetssaker. Hun vil informere om hva støttesenteret kan hjelpe med. 

Politioverbetjent Trude Eiane Vatne er familievold- og sedelighetskoordinator i Vest politidistrikt. Hun vil orientere om beskyttelsestiltak, voldtektsmottaket mm.

Kjersti Opdahl er faglig veileder ved NOK. Bergen. Hun har sin bakgrunn fra politiet og vil snakke om rettigheter, plikter og hva som skjer ved inngivelse av anmeldelse i sedelighetssaker.

Påmelding

  • Påmeldingsfrist: Mandag 30.10 kl. 15.00
  • Påmelding skjer kun via SMS til tlf. 908 53 569. Oppgi ditt navn og navn på arrangement («Temakveld rettssystemet»). Du får en bekreftelse via SMS på at meldingen din er mottatt.
  • Etter påmeldingsfristens utløp: Du får bekreftelse eller avslag på SMS.
    Ikke kom på aktiviteten uten at du har fått en bekreftelse om plass på SMS.
  • Hvis du senere ser at du må avlyse hadde vi satt stor pris på om du kunne sendt oss en SMS om dette slik at andre kan få plassen din.

Vi må informere om at det er begrenset antall plasser og at noen kan risikere å bli avvist dersom det blir fullt.

Åpent for: Alle

Påmeldingslister med navn og telefonnummer blir oppbevart trygt og slettet etter 30 dager.