Trygg på trening

Slik jobber Nok. Bergen for å sikre at barn er trygge på trening

Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep i idretten eller andre samfunnsområder. Likevel skjer det. Faglig veileder Trond Berge Høvik reiser ukentlig rundt og besøker idrettslag over hele Vestland med foredraget “Trygg på trening”. Sammen med Vestland idrettskrets jobber Nok. Bergen aktivt for at alle skal være trygge i idretten.

“Trygg på trening” startet opp i 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna, Nok. Bergen og Vestland idrettskrets. I dag er “Trygg på trening” implementert i Nok. Bergens forebyggende arbeid, og prosjektet har ført til en formell samarbeidsavtale mellom Nok. Bergen og Vestland idrettskrets.

Målet bak “Trygg på trening” er at alle skal være trygge innenfor idretten. Alle idrettslag bør ha tydelige retningslinjer og følge veiledning fra Norges idrettsforbund for å kunne forebygge og håndtere seksuell trakassering og overgrep. I løpet av de siste syv årene har 350 lag og ca 10 000 trenere/ledere tatt imot tilbudet.

Trond Berge Høvik

Folk er rystet over omfanget av overgrep i idretten. Kunnskapen om håndtering er lav, og få lag har innarbeidede rutiner. Jeg opplever at både trenere og ledere har mange spørsmål rundt temaet, og de viser stor takknemlighet for at noen reiser rundt og snakker om dette. 

Trond Berge Høvik

Vestland idrettskrets tar seg av logistikk og oppfølgning av idrettslag, mens Nok. Bergen står ansvarlig for det faglige innholdet i arbeidet. Det er faglig veileder Trond Berge Høvik som har ansvar for “Trygg på trening” hos Nok. Trond har et brennende engasjement for arbeidet, og har nylig levert en masteroppgave i samfunnsarbeid, med tema seksuelle overgrep i idretten.

I oppgaven har jeg sett på kunnskap, håndtering og rutiner blant breddeidrettslag på Vestlandet. Funnet var dessverre nedslående. Kunnskapen er lav, håndteringen er som regel personrelatert og rutiner nærmest ikke-eksisterende. Engasjementet er stort, men idrettslag har mye å gjøre og denne problematikken blir ikke prioritert. 

Nylig var Trond i Oslo for å spille inn en undervisningsfilm om “Trygg på trening” sammen med Redd Barna. Den skal brukes til opplæring av trenere. Med større kunnskap og åpenhet, er målet at alle barn skal møtes på en god og forståelsesfull måte dersom de varsler om en hendelse eller person.

Det handler om barns tillit til voksne. Et barn som har mistet tillit føler seg veldig alene. Det kan vi ikke godta.

Nok. Bergen dekker i første omgang Vestland fylke, men flere idrettslag rundt om i Norge har startet med “Trygg på trening” basert på opplegget til Vestland idrettskrets og Nok. Bergen. Dersom du og ditt idrettslag ønsker foredraget “Trygg på trening”, ta kontakt med Martin Uthaug ved Vestland idrettskrets. Mer informasjon finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/vestland/idrettogsamfunn/trygg-pa-trening/

Her er Norges idrettsforbunds veiledning og retningslinjer om varsling: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/tryggidrett/seksuell-trakassering-og-overgrep/retningslinjer/

Skriv til oss her

Invalid Email