priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Vi skifter navn til Nok. Bergen!

Denne høsten vil de 16 sentrene mot seksuelle overgrep som er medlemmer av paraplyen Nok. (tidl. FMSO), samles under en enhetlig logo, profil og navnet Nok..

Med dette synliggjøres at alle sentrene i paraplyen følger en felles faglig plattform og etiske retningslinjer. Målet med profilendringen er økt brukervennlighet og bedre synlighet over hele Norge. Sentrene vil få en felles landingsside på noksentrene.no. sadasdas!

Tilbudene våre er gratis og innebærer blant annet enesamtaler, gruppesamtaler og sosiale tilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi tilbyr også forebyggende arbeid i våre tilhørende kommuner. Selv om vi skifter navn fra SMISO Hordaland til Nok. Bergen, gir vi fortsatt det samme tilbudet til hele gamle Hordaland fylke.

Sammen finner vi veien videre.

Et tydelig stopp-punkt

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Nok. signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep».
Samtidig henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».

For en bedre fremtid

Sammen jobber vi for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt, og for å hindre at nye overgrep skjer. Med nytt navn og logo ønsker vi å fremstå som tydelige, ærlige og direkte. Mangfold og bevegelse er også viktige verdier for sentrene, som fortsetter å levere inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse. Vi ser frem til å ønske både tidligere og nye brukere og samarbeidsparter velkommen under ny profil og logo.

Skriv til oss her

Invalid Email