Laster Arrangementer
MESSE FOR VERDIGET-siste

Messe for verdighet

16 november / 18:00 - 20:00

Velkommen til årets messe for verdighet i Bergen Domkirke. Messen er en gudstjeneste med håp om en god fremtid for alle berørte av vold og seksuelle overgrep.

Målet med messen er å ta verdigheten tilbake etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.  

Messen legger vekt på å være et godt rom for fellesskap og håp, der målet er å ta verdigheten tilbake etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Mer informasjon om årets messe kommer.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom ulike organisasjoner:

Nok.Bergen

Kirkens Bymisjon i Bergen

RVTS Vest

Bergen domkirke menighet

Kirkens SOS Bjørgvin

CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter

VAKE kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep

Bjørgvin bispedøme

Redd Barna