Nok. Bergen nyhetsbrev - 11.3.2022 - Invitasjon til avslutning for daglig leder