Nok. Bergen nyhetsbrev - 4.3.2022 - Messe for verdighet - Invitasjon til avslutning for daglig leder