Photo by Patrick Schneider

Har du spørsmål rundt anmeldelse av overgrep?

Personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep har et bredt spenn av tanker, bekymringer og spørsmål. Voldtekt og andre seksuelle overgrep er alvorlige, straffbare krenkelser, og skal anmeldes. For mange kan tanken på å gå inn i en slik prosess virke skremmende. Vi er her for deg, og kan svare på spørsmål du måtte ha.

Vår faglige veileder Kjersti har jobbet i politiet i flere tiår og har etterforskningserfaring fra vold- og overgrepssaker. Hun kom til Nok. Bergen for fire år siden etter å ha gått av med pensjon i politiet. Kjersti er tilgjengelig for våre brukere, og kan forklare hva som skjer ved anmeldelse og avhør. Hun vil informere om hvilke rettigheter og plikter du har, og hvordan du kan svare på spørsmål du ikke er helt sikker på.

Noen lurer på om de har vært utsatt for overgrep, og mange er redde for ikke å bli trodd. Flere bekymrer seg for belastningen ved å sitte i avhør og fortelle hva de har vært gjennom, og mange lurer på hvordan prosessen foregår. Der kan Nok. Bergen være til hjelp.

Kjersti Hitland Opdahl, faglig veileder

En anmeldelse innebærer å bryte tausheten. Tausheten er overgriperens beste venn. Overgriperen må stilles til ansvar.

Dersom du har spørsmål rundt anmeldelse av et seksuelt overgrep, kan du ta kontakt med oss og avtale tid med Kjersti.

Skriv til oss her

Invalid Email